Bài Viết thuộc danh mục
XE KHÁCH THÁI NGUYÊN - CÁC TỈNH MIỀN BẮC NỔI BẬT

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Mô tả

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THÁI NGUYÊN ĐI NINH BÌNH

Bến xe Thái nguyên đi Ninh Bình : 4h30 ; 5h00 ; 6h00 ; 6h15 ; 7h00 ; 7h20 ; 7h30 ; 7h50 ; 8h00 ; 8h45 ; 9h45 ; 10h15 ; 10h20 ; 10h30 ; 11h50 ; 13h30 ; 13h40 ; 14h30 ; 15h15 ; 15h30 ; 17h00 ; 18h30 ; 18h50 ; 19h40 ; 20h00 ; 21h00


TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NINH BÌNH ĐI THÁI NGUYÊN

Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên : 00h30 ; 1h00 ; 2h00 ; 2h30 ; 3h00 ; 3h30 ; 4h20 ; 6h00 ; 6h50 ; 8h45 ; 9h00 ; 10h15 ; 10h30 ; 12h15 ; 12h30 ; 13h00 ; 13h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 16h50 ; 23h00


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi trực tiếp cho nhà xe mà bạn cần đến đón bạn hoặc nhận gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe mà bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Thái Nguyên – Ninh Bình cho bạn.

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THÁI NGUYÊN ĐI NINH BÌNH

Bến xe Thái nguyên đi Ninh Bình : 4h30 ; 5h00 ; 6h00 ; 6h15 ; 7h00 ; 7h20 ; 7h30 ; 7h50 ; 8h00 ; 8h45 ; 9h45 ; 10h15 ; 10h20 ; 10h30 ; 11h50 ; 13h30 ; 13h40 ; 14h30 ; 15h15 ; 15h30 ; 17h00 ; 18h30 ; 18h50 ; 19h40 ; 20h00 ; 21h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ THÁI NGUYÊN ĐI NINH BÌNH

( đã xác thực thông tin các nhà xe bên dưới )


Xe xuất bến 4h30 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 20b00445 – xuất bến 5h00 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 20b01708 – xuất bến 6h00 - Bến xe Thái nguyên đi Kim Sơn

 

Xe 20b00831 – xuất bến 6h15 - Bến xe Thái nguyên đi TP Ninh Bình

 

Xe 20b-01197 – xuất bến 7h00 - Bến xe Thái nguyên đi Kim Sơn

 

Xe xuất bến 7h20 ; 18h30 ; 20h00 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 20b01245 – xuất bến 7h30 - Bến xe Thái nguyên đi Nho Quan

 

Xe 37b01603 – xuất bến 7h50 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 20b01328 – xuất bến 8h45 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 36b01958 – xuất bến 8h45 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe xuất bến 9h45 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 37b02074 – xuất bến 8h00 ; 17h00 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe xuất bến 10h15 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 20b01005 – xuất bến 10h20 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe xuất bến 10h20 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 35b00020 – xuất bến 10h30 - Bến xe Thái nguyên đi Kim Sơn

 

Xe 35b01160 – xuất bến 11h50- Bến xe Thái nguyên đi Kim Sơn

 

Xe 43b02288 – xuất bến 13h30 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 35b01030 – xuất bến 13h30 ; 15h30 - Bến xe Thái nguyên đi Yên Mô

 

Xe 35b00728 – xuất bến 13h40 - Bến xe Thái nguyên đi Nho Quan

 

Xe xuất bến 14h30 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 74b00606 – xuất bến 15h15 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe xuất bến 17h00 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 37b01603 – xuất bến 18h50 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 37b00796 – xuất bến 19h40 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 36b00359 – xuất bến 20h00 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

Xe 37b01051 – xuất bến 21h00 - Bến xe Thái nguyên đi Bigc Ninh Bình

 

----------------------------------------------------------------------------

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NINH BÌNH ĐI THÁI NGUYÊN

Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên : 00h30 ; 1h00 ; 2h00 ; 2h30 ; 3h00 ; 3h30 ; 4h20 ; 6h00 ; 6h50 ; 8h45 ; 9h00 ; 10h15 ; 10h30 ; 12h15 ; 12h30 ; 13h00 ; 13h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 16h50 ; 23h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ NINH BÌNH ĐI THÁI NGUYÊN

( đã xác thực thông tin các nhà xe bên dưới )


Xe 35b00020 – xuất bến 4h20 – Kim Sơn đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 35b01030 – xuất bến 6h00 – Yên Mô đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 35b00728 – xuất bến 6h50 – Nho Quan đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 7h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 36b02583 – xuất bến 8h45-13h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b01328 – xuất bến 9h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 36b01958 – xuất bến 9h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 9h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b00831 – xuất bến 10h15 – TP Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 10h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 10h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b01708 – xuất bến 12h15 – Kim Sơn đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 12h30-1h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b00445 – xuất bến 12h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b01197 – xuất bến 13h00 – Kim Sơn đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b01245 – xuất bến 13h30 – Nho Quan đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 13h30-00h30-2h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b00494 – xuất bến 16h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 20b01005 – xuất bến 16h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 35b01160 – xuất bến 16h50 – Kim Sơn đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 37b01051 – xuất bến 23h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 37b00796 – xuất bến 00h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên


Xe 37b01603 – xuất bến 00h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 36b00359 – xuất bến 2h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe xuất bến 2h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 74b00606 – xuất bến 3h00 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

Xe 43b02288 – xuất bến 3h30 – Bigc Ninh Bình đi bến xe Thái Nguyên

 

 


Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebooklogo150x150     youtube     googlepluslogo02300x300     twitterlogo300x300

 

Copyright 2020 @ xekhachthainguyen.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 7-2020